Наградите CLARINET представляват един нетрадиционен кошер, пълен с идеи, който включва 53 комуникационни кампании, проведени от местни публични власти. Посочените примери предлагат положителни истории, свързани с миграцията.

Позитивните истории в настоящия Наръчник ще Ви отведат на едно вдъхновяващо пътешествие, чрез разкази за разнообразни и иновативни кампании. Целта му е да съберем на едно място най-добрите практики, насоки и конкретни примери, които да са в полза на местните власти и администрации, в случаите когато те реализират собствени кампании.

Речта на омразата срещу мигрантите става все по-разпространена сред широката общественост. От основно значение е специалистите, които са ангажирани с овладяването на дебата за миграцията, да разполагат с ефикасни инструменти за противопоставяне на негативната тенденция на омраза. Така ще могат да застават уверено с готови предложения за конкретни мерки и решение пред европейски граждани, местни органи, и по-специално хора, живеещи в погранични райони, където присъствието на новодошли мигранти има особено въздействие върху местната демография.

В по-общ план инструментариумът, включен тук, е насочен към всички заинтересовани страни, независимо дали те са публични или частни, които желаят да разкажат различна история за миграцията, като преобърнат понятията за инвазия и заплаха и вместо това се съсредоточат върху чувствата на съпричастност и любопитство.

Основният акцент в Наръчника се намира в раздел „Как се провежда кампания?“. Самият раздел е събран в четири основни секции, което позволява задълбочено запознаване с най-интересните характеристики на успешна комуникационна кампания по темата „миграция“. Първо сме анализирали някои общи принципи, които фигурират в кампаниите, независимо от медийната платформа, за която те са разработени. След това фокусът пада върху всяка отделна категория от наградите CLARINET. Разгледани са някои особености, които трябва да се имат предвид при разработването на кампании за уеб и социални медии, традиционни медийни платформи и публични събития.

Във всяка секция има препратки към други вдъхновяващи проекти и инструменти, практически насоки и линкове към примери от кампании, кандидатствали за наградата CLARINET.

Също така в Наръчника ще намерите различни мултимедийни продукти, създадени за кампаниите – от песни до анимирани видеоклипове, кратки филми и документални такива.

Наръчникът съдържа Послеслов от Тото Мартело, кмет на Лампедуса и Линоса и Библиография, в случай, че искате да се запознаете подробно с теоритичната обосновка на това пособие.

За публично-частните партньорства

Въпреки, че настоящият инструментариум се занимава с обществени комуникационни кампании и е пряко насочен към местните власти, много от кампаниите, участващи в наградата CLARINET, са основно управлявани от частни органи, в партньорство с или от името на общини или местни власти.

Когато говорим за силно политизираната тема като миграцията, местните власти са ангажирани в своя мандат да се справят с въпроси, засягащи общностите, които те представляват. Така те имат по-голяма тежест пред гражданите и са в по-добра позиция да предадат определено послание към обществото, отколкото гражданските организации. Нещо повече, “бидейки по-близо до гражданите, отколкото други обществени институции, местните власти са отговорни за мобилизирането на енергията на местната общност, действайки като катализатор на промените”, (“Овластявайки местната власт в страни-партньори за по-добро управление и по-ефективни методи за постигане на желаните резултати”, DEVCO 2013).

Въпреки това много местни органи на управление, особено малките, нямат необходимите човешки ресурси, време, пари и компетентности, за да реализират такъв креативен процес, какъвто е комуникационната кампания. Открихме, че в много случаи сътрудничеството между местните власти и гражданските организации (Сдружения, НПО, социални кооперации и т.н.) може да бъде печеливша стратегия за разработването и прилагането на иновативни обществени комуникационни кампании, които да достигнат до гражданите по-лесно.

Свържете се с нас!© CLARINET PROJECT 2019
Communication of Local AuthoRities for INtegration in European Towns


PRIVACY POLICY | COOKIE POLICY

Unsubscribe newsletter


This project was funded by the European Union’s Asylum, Migration and Integration Fund.
The content of this document represents the views of the author only and is his/her sole responsibility.
The European Commission does not accept any responsibility for use that may be made of the information it contains.