Овластяване общности

Събитията са идеалното средство за насърчаване на директния диалог и срещите между местната общност и мигрантите, като им помагат да се опознаят взаимно и да преодолеят стереотипите. Организаторите следва да използват привлекателни формати, които отговарят на нуждите и очакванията на различните целеви групи и които предлагат общи допирни точки между тях.

В този процес е важно както местната общност, така и общностите на мигрантите да бъдат пряко ангажирани и овластени чрез употребата на системен подход. Така овластените общности ще чувстват, че са част от процесите на взимане на решение и имат реални възможности за действие.

Инициативите следва следва да осигурят възможности за мигрантските общности да  споделят елементи от собствената си култура или ако желаят, от техните лични съдби и преживявания, като същевременно насърчават местната общност да бъде любознателна и отворена към техните истории.  

По този начин се променя връзката между приемащия/домакина и новопристигналия/мигранта, което позволява на мигрантите да се чувстват наистина у дома си. Процесът на овластяване следва да се възползва максимално от всички ресурси, които мигрантите могат да предоставят. Той следва да се съсредоточи върху споделянето на отговорността в обществото, в което живее човек и да повиши осведомеността за правата и задълженията му.

Изградете и засилете подкрепата

Активното включване на общностите може да донесе силна подкрепа за Вашата кампания, но това предполага внимателно планирано действие. Наръчникът НИЕ МОЖЕМ! /WE CAN!/  дава някои полезни насоки, включително:

  • идентифициране на организации, споделящи една и съща кауза и сформиране на мрежа;
  • неформални събития за въвличане на гражданите;
  • включване на групи хора с различен произход и компетенции;
  • използване на онлайн средства за сътрудничество.

Осигурете “Инструменти за действие”

При организирането на събитие или поредица от събития може да споделите набор от маркетингови материали, които да бъдат използвани и адаптирани от участниците, както преди, така и по време на събитието. Можете да създадете нови събития, като предприемете действия в нови общности. Така ще създадете чувство за принадлежност. Приложените материали могат да включват: плакати, листовки и стикери; списък на съобщенията и лозунгите, които да се използват по време на събитията; мърчандайзинг (значки, ключодържатели, чанти и др.).

Свържете се с нас!© CLARINET PROJECT 2019
Communication of Local AuthoRities for INtegration in European Towns


PRIVACY POLICY | COOKIE POLICY

Unsubscribe newsletter


This project was funded by the European Union’s Asylum, Migration and Integration Fund.
The content of this document represents the views of the author only and is his/her sole responsibility.
The European Commission does not accept any responsibility for use that may be made of the information it contains.