Το Βραβείο CLARINET αποτελεί μια εξαιρετική κυψέλη ιδεών, που συγκεντρώνει 53 επιλέξιμες επικοινωνιακές εκστρατείες υπό την ηγεσία ή εξ ονόματος δημόσιων αρχών που προσφέρουν μια θετική ιστορία της μετανάστευσης. Αυτή η Εργαλειοθήκη Θετικών Αφηγήσεων για τη Μετανάστευση για τις Τοπικές Αρχές κάνει μια περιήγηση σε αυτές τις διάφορες εκστρατείες, πολλές από τις οποίες είναι ιδιαίτερα καινοτόμες και εμπνευσμένες. Σκοπός της είναι να συγκεντρώσει τις βέλτιστες πρακτικές, πρακτικές συμβουλές και συγκεκριμένα παραδείγματα στα οποία οι δημόσιες διοικήσεις πρέπει να κάνουν αναφορά όταν επιθυμούν να ξεκινήσουν τις δικές τους εκστρατείες.

Καθώς η ρητορική μίσους εναντίον των μεταναστών καθίσταται ολοένα και πιο διαδεδομένη στο δημόσιο τομέα, είναι θεμελιώδους σημασίας να παρασχεθούν αποτελεσματικά εργαλεία στους φορείς που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της συζήτησης για τη μετανάστευση, προκειμένου να τους δοθεί η δυνατότητα να προσεγγίσουν τους ευρωπαίους πολίτες, τις τοπικές αρχές και ιδίως εκείνων που βρίσκονται σε παραμεθόριες περιοχές, όπου η παρουσία νεοεισερχομένων έχει ιδιαίτερη επίπτωση στην τοπική δημογραφία. Γενικότερα, αυτή η εργαλειοθήκη απευθύνεται σε όλους τους ενδιαφερόμενους, στο δημόσιο ή ιδιωτικό χώρο, που επιθυμούν να αφηγηθούν μια διαφορετική ιστορία της μετανάστευσης, ξεπερνώντας τις έννοιες της εισβολής και της απειλής και εστιάζοντας αντ’ αυτών σε συναισθήματα ενσυναίσθησης και περιέργειας.

Το επίκεντρο της εργαλειοθήκης είναι η ενότητα Πώς να διεκπεραιώσεις μια εκστρατεία, η οποία χωρίζεται σε τέσσερα κύρια τμήματα, τα οποία επιτρέπουν μια ευρεία εξερεύνηση των πιο ενδιαφερόντων χαρακτηριστικών των επιτυχημένων επικοινωνιακών εκστρατειών για τη μετανάστευση. Αρχικά, αναλύουμε ορισμένες Γενικές Αρχές, στοιχεία που είναι κοινά σε όλες τις σχετικές εκστρατείες, ανεξάρτητα από την πλατφόρμα μέσων που αναπτύσσει η εκστρατεία. Στη συνέχεια, εστιάζουμε σε κάθε κατηγορία του Βραβείου CLARINET ξεχωριστά και μελετάμε κάποιες λεπτομέρειες που πρέπει να λάβουμε υπόψη κατά την ανάπτυξη εκστρατειών στο διαδίκτυο και στα κοινωνικά μέσα, στις παραδοσιακές πλατφόρμες μέσων ενημέρωσης και στις δημόσιες εκδηλώσεις.

Σε καθεμιά από αυτές τις ενότητες θα βρείτε αναφορές σε άλλα έργα και εργαλεία, πρακτικές συμβουλές και τους ηλεκτρονικούς συνδέσμους για τις εκστρατείες που έχουν υποβληθεί για το βραβείο CLARINET, που παρέχουν επιτυχημένα παραδείγματα και μπορούν να σας εμπνεύσουν κατά τη δημιουργία της δικής σας εκστρατείας.

Εδώ θα έχετε επίσης τη δυνατότητα να περιηγηθείτε στα προϊόντα πολυμέσων που δημιουργήθηκαν από τις εκστρατείες, όπως τραγούδια, βίντεο, ταινίες μικρού μήκους και ντοκιμαντέρ.

Η εργαλειοθήκη περιέχει επίσης και επίλογο από τον Totò Martello, τον Δήμαρχο της Lampedusa και της Linosa, και βιβλιογραφία, για να εξερευνήσετε το θεωρητικό πλαίσιο αυτού του εργαλείου.

Σχετικά με τη συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα

Παρόλο που αυτή η εργαλειοθήκη ασχολείται με δημόσιες επικοινωνιακές εκστρατείες και απευθύνεται άμεσα στις τοπικές αρχές, κάποιοι μπορεί να έχουν ήδη παρατηρήσει ότι πολλές εκστρατείες που συμμετέχουν στο Βραβείο CLARINET διεξήχθησαν κυρίως από ιδιωτικούς φορείς, είτε σε συνεργασία, είτε για λογαριασμό δήμων ή κυβερνήσεων. Όταν μιλάμε για το ιδιαίτερα πολιτικοποιημένο θέμα της μετανάστευσης, οι τοπικές αρχές, με την εντολή τους να ασχολούνται με θέματα που επηρεάζουν τις κοινότητες που εκπροσωπούν, έχουν μεγαλύτερη βαρύτητα όταν απευθύνονται στους πολίτες και είναι καλύτερα σε θέση να μεταφέρουν ένα μήνυμα στο κοινό από ό,τι οι ενώσεις της κοινωνίας των πολιτών. Επιπλέον, «οι τοπικές αρχές είναι υπεύθυνες για την κινητοποίηση των απόψεων των τοπικών κοινωνιών, ενεργώντας ως καταλύτες για την αλλαγή» («Ενδυνάμωση των τοπικών αρχών στις χώρες εταίρους για ενισχυμένη διακυβέρνηση και αποτελεσματικότερα αναπτυξιακά αποτελέσματα», DEVCO 2013).Ωστόσο, πολλές τοπικές αρχές, ιδίως μικρές, στερούνται τους πόρους όσον αφορά τους ανθρώπινους πόρους, το χρόνο, τα χρήματα και τις ικανότητες για να αναλάβουν μια δύσκολη διαδικασία, όπως μια περίπλοκη επικοινωνιακή εκστρατεία. Διαπιστώσαμε ότι σε πολλές περιπτώσεις η συνεργασία μεταξύ των τοπικών αρχών και των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών (ενώσεις, ΜΚΟ, κοινωνικοί συνεταιρισμοί κ.λπ.) μπορεί να αποτελέσει μια στρατηγική νίκης για την ανάπτυξη και εφαρμογή καινοτόμων δημόσιων επικοινωνιακών εκστρατειών που μπορούν να προσεγγίσουν τους πολίτες.

Επικοινωνήστε μαζί μας!© CLARINET PROJECT 2019
Communication of Local AuthoRities for INtegration in European Towns


PRIVACY POLICY | COOKIE POLICY

Unsubscribe newsletter


This project was funded by the European Union’s Asylum, Migration and Integration Fund.
The content of this document represents the views of the author only and is his/her sole responsibility.
The European Commission does not accept any responsibility for use that may be made of the information it contains.