Εκτός από το κύριο κανάλι που επιλέξατε, υπάρχουν πολλά κοινά στοιχεία τα οποία είναι βασικά χαρακτηριστικά για μια επιτυχημένη, εκστρατεία επικοινωνίας που να έχει επιρροή. Εδώ διερευνούμε μερικά, αλλά όχι όλα. Ορισμένα είναι θεμελιώδη, άλλα είναι μόνο προτάσεις που μπορούν να ακολουθηθούν ή όχι, ανάλογα με κάθε συγκεκριμένη περίπτωση. Μπορείτε να συνδυάσετε τα διάφορα στοιχεία, αλλά δεν χρειάζεται να τα συμπεριλάβετε όλα!

Οι μετανάστες ως πολίτες
Αφήγηση
Οι μετανάστες ως πρωταγωνιστές
Τέχνη
Χιούμορ

Το διαδίκτυο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι πιθανό να λάβουν μια πιο κεντρική θέση στις εκστρατείες επικοινωνίας. Ο καθένας μπορεί να δημιουργήσει μια σελίδα στο Facebook, έναν λογαριασμό στο Twitter ή ένα προφίλ στο Instagram κ.λπ. και να αρχίσει να δημοσιεύει περιεχόμενο δωρεάν. Ωστόσο, χρειάζονται περισσότερα από αυτό για να ξεχωρίσετε από το πλήθος και να αναπτύξετε μια επιτυχημένη εκστρατεία.

Επαλήθευση πληροφοριών
Κωδικοί μέσων κοινωνικής δικτύωσης

Παρόλο που τα διαδικτυακά και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν επισκιάσει σταδιακά τα άλλα κανάλια, η ανάπτυξη μιας εκστρατείας για τα παραδοσιακά μέσα μπορεί να προσφέρει οφέλη που δεν πρέπει να παραβλεφθούν. Για παράδειγμα, τα παραδοσιακά μέσα μπορεί να σας επιτρέψουν να προσεγγίσετε μια ευρύτερη, πιο διαφορετική ομάδα ανθρώπων, χάρη για παράδειγμα στο ήδη δημιουργημένο κοινό ενός τηλεοπτικού ή ραδιοφωνικού καναλιού.

Δημόσιος χώρος
Τοπικά κανάλια ή κανάλια επικοινωνίας

Υπάρχει μεγάλη ποικιλία εκστρατειών που αναπτύχθηκαν μέσω δημόσιων εκδηλώσεων και πολλές δυνατότητες για καινοτόμες και επιτυχημένες εκστρατείες.

Ενδυνάμωση των κοινοτήτων των μεταναστών
Παιχνίδια ρόλων

Επικοινωνήστε μαζί μας!© CLARINET PROJECT 2019
Communication of Local AuthoRities for INtegration in European Towns


PRIVACY POLICY | COOKIE POLICY

Unsubscribe newsletter


This project was funded by the European Union’s Asylum, Migration and Integration Fund.
The content of this document represents the views of the author only and is his/her sole responsibility.
The European Commission does not accept any responsibility for use that may be made of the information it contains.