Το Έργο

Το έργο CLARINET στοχεύει στην ευαισθητοποίηση σχετικά με τη συμβολή των μεταναστών στις Ευρωπαϊκές κοινωνίες ανάμεσα σε Ευρωπαίους πολίτες.
Το έργο σκοπεύει να:

εντοπίσει και να προωθήσει τις καλές πρακτικές των τοπικών αρχών σχετικά με τις δημόσιες εκστρατείες επικοινωνίας για τη μετανάστευση και την ένταξη σε ευρωπαϊκό επίπεδο

ενδυναμώσει τις τοπικές αρχές των συνόρων να εφαρμόσουν επιτυχημένες, τεκμηριωμένες δημόσιες εκστρατείες επικοινωνίας για τη μετανάστευση και την ένταξη μέσω της κατάρτισης στην εργασία και υποστήριξης

Το έργο θα:


Αναπτύξει το «Ευρωπαϊκό Βραβείο για δημόσιες εκστρατείες επικοινωνίας των τοπικών αρχών για τη μετανάστευση και την ένταξη»


Παράξει το «Θετικό Εγχειρίδιο Αφήγησης για τη Μετανάστευση και την Ένταξη για τις Τοπικές Αρχές»


Εφαρμόσει οκτώ εκπαιδευτικά προγράμματα για τις Τοπικές Αρχές σχετικά με το πώς να επικοινωνούν τη μετανάστευση και την ένταξη στις τοπικές περιοχές


Αναπτύξει οκτώ καλλιτεχνικές εστίες στις περιοχές που εμπλέκονται


Σχεδιάσει και θα προωθήσει οκτώ εκστρατείες επικοινωνίας σχετικά με τη μετανάστευση, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν από τις εμπλεκόμενες Τοπικές Αρχές

TΤο έργο CLARINET συντονίζεται από το Δήμο Lampedusa και Linosa στην Ιταλία, ο οποίος συνεργάζεται με μια ευρείας κλίμακας κοινοπραξία, που αποτελείται από εφτά άλλες Τοπικές Αρχές που βρίσκονται κοντά σε περιοχές με σύνορα, εννέα Οργανισμούς της Κοινωνίας των Πολιτών που εδρεύουν σε οκτώ χώρες, και δύο διεθνή δίκτυα.

Επικοινωνήστε μαζί μας!© CLARINET PROJECT 2019
Communication of Local AuthoRities for INtegration in European Towns


PRIVACY POLICY | COOKIE POLICY

Unsubscribe newsletter


This project was funded by the European Union’s Asylum, Migration and Integration Fund.
The content of this document represents the views of the author only and is his/her sole responsibility.
The European Commission does not accept any responsibility for use that may be made of the information it contains.