Eszközök > Hogyan indítsunk kampányt? > Nyilvános események > Bevándorló közösségek megerősítése

EBevándorló közösségek megerősítése

Különféle események ideális alkalmak lehetnek a helyi közösség és a bevándorlók közötti közvetlen párbeszéd és találkozás elősegítésére, ösztönözve őket egymás megismerésére és a sztereotípiáik leküzdésére. A szervezőknek vonzó formátumokat kell kidolgozniuk, amelyek figyelembe veszik a különböző célcsoportok igényeit és elvárásait, és amelyek közös alapot nyújtanak a résztvevők számára. Ebben a folyamatban fontos, hogy rendszerszintű legyen a megközelítésünk, és mind a helyi, mind a bevándorló közösséget közvetlenül bevonjuk és felhatalmazzuk.

A felhatalmazott közösségek úgy érzik, hogy részesei a megoldásnak, és lehetőséget találnak a cselekvésre. A kezdeményezéseknek lehetőséget kell biztosítaniuk a bevándorló közösségek számára, hogy megosszák a saját kultúrájuk, vagy, ha szívesen teszik, személyes útjaik elemeit, miközben arra kell ösztönözniük a helyi közösséget, hogy kíváncsi és nyitott legyen. Ezzel megváltoztatjuk a fogadó és az újonnan érkező közötti kapcsolatot, és lehetővé tesszük a bevándorlók számára, hogy valóban otthon érezzék magukat. A bevándorlók megerősítése során az általuk kínált összes erőforrást ki kell használni. Arra kell összpontosítani, hogy a társadalomban, amelyben élünk, megosszuk a felelősséget, valamint tudatosítsuk a jogokat és kötelezettségeket.

Építse és erősítse a támogatói rendszerét

A közösségek aktív bevonása erős támogatást nyújthat kampányának, de ez gondosan megtervezett cselekvést jelent. A WE CAN! kézikönyv tartalmaz néhány hasznos irányelvet, többek között:

– azonos ügyekkel foglalkozó szervezetek azonosítása és hálózatosodás;
– informális események felhasználása az állampolgárok bevonása érdekében;
– különböző háttérrel és kompetenciával rendelkező csoportok bevonása;
– online együttműködési eszközök használata. 

Kínáljon egy „akció csomagot”

Esemény vagy eseménysorozat szervezésénél megoszthat egy olyan eszközcsomagot, amelyet a résztvevők felhasználhatnak és adaptálhatnak mind az esemény előtt vagy alatt, avagy új események létrehozására, a saját közösségükben tervezett cselekvésekre. Ez megteremti az összetartozás és az együttteremtés érzését. Ilyenek lehetnek: nyomtatható plakátok, szórólapok és matricák; az események során használandó üzenetek és szlogenek listája; reklámtárgyak (kitűzők, táskák stb.).© CLARINET PROJECT 2019
Communication of Local AuthoRities for INtegration in European Towns


PRIVACY POLICY | COOKIE POLICY

Unsubscribe newsletter


This project was funded by the European Union’s Asylum, Migration and Integration Fund.
The content of this document represents the views of the author only and is his/her sole responsibility.
The European Commission does not accept any responsibility for use that may be made of the information it contains.