Eszközök > Hogyan indítsunk kampányt? > Alapelvek > Bevándorlók mint főszereplők

Bevándorlók mint főszereplők

A migrációról szóló hatékony, hiteles kampány érdekében, elkerülve az üres retorika kockázatát, be kell vonnunk a főszereplőket, magukat a bevándorlókat. Paola Parmiggiani emlékeztet bennünket arra, hogy azok a kampányok, amelyek nem összpontosítanak „a [migránsok] saját maguk általi bemutatására, hanem ehelyett a mi elképzeléseinkre összpontosítanak, végül ugyanazt a sztereotip és káros képet ismételgetik a kulturális sokszínűségről (Adichie 2009), és ezzel csak egy bizonyos fokú „toleranciát” eredményez a migránsokkal szemben [a valódi megértés helyett]”. Ezért alapvető fontosságú „lehetőséget adni a másiknak arra, hogy önmagát bemutathassa”, ami szimbolikusan azt jelenti, hogy elismerik őt személyként, mint jogok (és kötelességek) viselőjét és a pozitív változások potenciális szereplőjét, a társadalmi fejlődés résztvevőjét.” Majd folytatja: „A bevándorlót tárgyból aktív alannyá kell emelnünk együttérzéssel, toleranciával, befogadással. A közösségi média egy alternatív üzenetet kínál az állandó vészhelyzeti, ájtatos és aggodalmas kereteken túl, és túl az adakozó kultúrán (amelyet a filantróp „jót tenni” mentalitás táplál) és a törvénytisztelő kultúrán (amelyet a másik gyanakvása, félelme, kontrolálása és tagadása táplál). (Parmeggiani 2015, 8. o.)

Ez a helyi szintű részvétel különféle tevékenységekkel megkönnyíthető, beleértve fókuszcsoportokat, műhelyeket, ötleteléseket és a közösségi médián keresztüli online részvételt.

Elfogadó nyelvi megközelítés

A nyelvi akadályok lehetnek az első problémák, amelyek meggátolják a bevándorlók részvételét a helyi kezdeményezésekben. Ennek leküzdésére többféle lehetőség van. Fordítsa le kommunikációs anyagait a helyi bevándorlók által leggyakrabban használt nyelvekre, működjön együtt nyelvi közvetítőkkel, biztosítson lehetőséget a bevándorlók számára a saját nyelvük használatára a tervezett tevékenység során, válasszon nem verbális kifejezési módokat (fotó, rajz, videó stb.)

Pontosan határozza meg a célcsoportot, és tervezzen befogadó tevékenységeket

Ne kövesse el ugyanazt a hibát, mint amely ellen harcolni akar! A “bevándorlók” nem különleges, nagy, homogén massza. Kit akar igazán bevonni? Szánjon időt a célcsoport pontos meghatározására, figyelembe véve az alábbiak valamelyikét: származási ország / régió, nem, kor, szakma, iskolai végzettség, szenvedélyek és érdeklődés, migrációs út, a fogadó országban való tartózkodás időtartama. A következő lépés egy biztonságos hely megteremtése és egy kapcsolódó tevékenység kitalálása, miközben figyelembe veszi a célcsoport jellemzőit, hogy szélesebb kört elérjen. Például tervezzen foglalkozást a bevándorló nők számára annak érdekében, hogy lehetővé tegyék számukra, hogy szabadon, öncenzúra nélkül kifejezzék magukat.

 A célcsoport meghatározását folyamatosan figyelembe kell vennie a kampány fejlesztése során, a kezdeti helyi szintű bevonástól egészen a kampány eszközök végső célcsoporti kiválasztásáig.

A WE CAN! kézikönyvsegít a célcsoport azonosításában és a kapcsolódó kommunikációs eszközök meghatározásában, benne ellenőrzőlistákkal, eszközökkel, mint pl. nyomtatható formanyomtatványok és kapcsolódó média.

Beleegyező nyilatkozat

Bármilyen adatgyűjtést megelőzően, legyen az személyes információ, videó, fényképek, interjúk vagy megbeszélések hangfelvételei, meg kell szerezni a kampány résztvevőinek beleegyező nyilatkozatát. A beleegyező nyilatkozat azt jelenti, hogy az emberek világos információt kapnak a projektről, az adatgyűjtőről, és arról, hogy hol és hogyan lesznek az adatai

tárolva, használva és megosztva. Az európai referenciakeret a GDPR adatvédelmi törvénye.© CLARINET PROJECT 2019
Communication of Local AuthoRities for INtegration in European Towns


PRIVACY POLICY | COOKIE POLICY

Unsubscribe newsletter


This project was funded by the European Union’s Asylum, Migration and Integration Fund.
The content of this document represents the views of the author only and is his/her sole responsibility.
The European Commission does not accept any responsibility for use that may be made of the information it contains.