Kitul > Derularea unei campanii > Evenimente publice > Capacitarea comunităților de migranți

Capacitarea comunităților de migranți

Evenimentele publice sunt locul potrivit pentru a încuraja dialogul direct dintre comunitatea locală și migranți, a încuraja dialogul direct dintre comunitatea locală și migranți, prin care aceștia se pot cunoaște depășind astfel stereotipurile. Organizatorii ar trebui să conceapă formate atractive, ținând cont de nevoile și așteptările diferitelor grupuri țintă, găsind un teren comun între acestea.

În acest proces, este important ca atât comunitatea locală cât și comunitățile de migranți să fie direct implicate și capacitate, utilizând o abordare sistemică. Astfel, comunitățile capacitate vor simți că fac parte din soluție și vor oferi oportunități de a acționa.

O caracteristică cheie a campaniilor de comunicare de succes promovate în cadrul evenimentelor publice o reprezintă, pe de-o parte, capacitatea de a capacita comunitățile de migranți, creând oportunități pentru aceștia de a împărtăși elemente din propria cultură și evidențiind contribuția acestora în societatea gazdă, iar, pe de altă parte, să încurajeze comunitatea locală să fie deschisă și curioasă. În acest fel, se îmbunătățesc relațiile dintre comunitatea locală și migranți. Procesul de capacitare a comunităților de migranți ar trebui să pună în lumină calitățile migranților și să pună accent pe împărtășirea responsabilității în societate.

Construiți și susțineți sprijinul comunității

Implicare activă a comunităților poate reprezenta un sprijin puternic pentru campania dvs, dar acest proces implică o acțiune atent planificată. Manual PUTEM! oferă câteva orientări utile:

  • identificarea organizațiilor care împărtășesc aceeași cauză și formează o rețea;
  • utilizarea evenimentelor informale pentru implicarea cetățenilor;
  • implicarea grupurilor ce provin din medii diferite;
  • utilizarea instrumentelor de colaborare online.

Oferiți “Ghiduri de acțiune”

În cadrul evenimentelor organizate, puteți distribui o serie de materiale ce pot fi folosite de către participanți și adaptate ulterior de aceștia pentru a crea noi evenimente, luând măsuri de acțiune în propria comunitate. Acest lucru creează un sentiment de apartenență și co-creație. Tipurile de materiale ce pot fi distribuite sunt: postere, afișe și autocolante; lista mesajelor și a sloganurilor utilizate în timpul evenimentelor; materiale textile (sacoșe, etc.).© CLARINET PROJECT 2019
Communication of Local AuthoRities for INtegration in European Towns


PRIVACY POLICY | COOKIE POLICY

Unsubscribe newsletter


This project was funded by the European Union’s Asylum, Migration and Integration Fund.
The content of this document represents the views of the author only and is his/her sole responsibility.
The European Commission does not accept any responsibility for use that may be made of the information it contains.