Priročniku > Kako voditi kampanjo > Splošna načela > Migranti kot protagonisti

Migranti kot protagonisti

Da bi učinkovita, verodostojna kampanja govorila o migracijah in se izognila tveganju, da ne bi padla v past prazne retorike, mora vključevati glavne protagoniste, migrante same. Paola Parmiggiani opozarja, da se kampanje, ki se ne osredotočajo na „migrante same, ampak se osredotočajo na idejo, ki jo, mi imamo o njih, na koncu ponavljajo stereotipno in škodljivo podobo kulturne raznolikosti (Adichie 2009). Na tak način se samo spodbuja določeno strpnost do migrantov, ne pa resničnega razumevanja. Zato je bistvenega pomena dati drugemu možnost, da se sam predstavi, kar simbolično pomeni, da ga priznamo kot osebo, kot nosilca pravic (in dolžnosti), kot potencialnega akterja pozitivnih sprememb v družbi in kot akterja družbenega razvoja. Paola Parmiggiani nadaljuje, da je potrebno migranta iz predmeta, našega sočutja, kolektivnega strahu, diskriminacije, strpnosti pretvoriti v aktivni subjekt (Parmeggiani 2015, str. 8).

S pomočjo različnih dejavnosti, kot so na primer fokusne skupine, delavnice, sodelovanje preko spletnih orodij in socialnih medijev, je mogoče vključiti v kampanje najširše množice.

Izvajati vključujoče jezikovne politike

Jezikovne ovire so ena od prvih ovir, ki migrantom preprečujejo vključevanje v lokalno okolje. Obstaja več načinov, kako to premagati. Prevedite svoje komunikacije v najpogostejše jezike, ki jih govorijo priseljenci na vašem območju, sodelujte z jezikovnimi mediatorji, ponudite migrantom možnost, da govorijo svoj jezik med dejavnostjo, ki ste jo načrtovali, izberite neverbalne načine izražanja (fotografija, risanje, video …).

Natančno določite svoje cilje in oblikujte priložnostne vključujoče dejavnosti

Ne naredite enake napake kot tisti, s katerimi se želite boriti! Migranti niso edinstvena, velika, homogena celota. Koga še posebej želite vključiti? Vzemite si čas in natančno določite svoje cilje, tako da upoštevate naslednje: država/regija izvora, spol, starost, poklic, stopnja izobrazbe,  interesi, migracijska pot, dolžina bivanja v državi gostiteljici. Naslednji korak bo ustvariti varen prostor in razmisliti o priložnostni dejavnosti ob upoštevanju značilnosti ciljne skupine, da bi spodbudili široko udeležbo. Na primer, morda boste želeli oblikovati aktivnosti samo z enim spolom, npr. samo ženske ter jim tako omogočili, da se izrazijo svobodno, brez kakršne koli samocenzure. Opredelitev cilja bi morala biti nekaj, o čemer nenehno razmišljate v celotnem razvoju kampanje, od množičnega vključevanja do trenutka, ko izberete končni cilj svojih komunikacijskih izdelkov.

Priročnik WE CAN! ponuja nekaj koristnih navodil za določanje vaših ciljev in ustrezno opredelitev vaše komunikacije, vključno s kontrolnimi seznami in orodji, kot so na primer vnaprej pripravljene predloge za določanje vaših ciljnih skupin in sorodni mediji.

Pridobitev soglasja

Pred zbiranjem kakršnih koli podatkov (vključno z osebnimi podatki, videoposnetki, fotografijami in zvočnimi posnetki intervjujev ali razprav) je treba pridobiti soglasje udeležencev.

Soglasje pomeni, da imajo ljudje jasne informacije o tem kdo je oseba, ki zbira podatke, ter kje in kako bodo njihovi podatki shranjeni in uporabljeni. Evropski referenčni okvir je zakon o varstvu podatkov GDPR.© CLARINET PROJECT 2019
Communication of Local AuthoRities for INtegration in European Towns


PRIVACY POLICY | COOKIE POLICY

Unsubscribe newsletter


This project was funded by the European Union’s Asylum, Migration and Integration Fund.
The content of this document represents the views of the author only and is his/her sole responsibility.
The European Commission does not accept any responsibility for use that may be made of the information it contains.