Leta 2019 je projekt Clarinet izvedel Evropsko nagrado za javne ozaveščevalne kampanje lokalnih skupnosti o migracijah in integraciji z namenom spodbujanja in vrednotenja uspešnih ter vplivnih kampanj in komunikacijskih dejavnosti, ki jih izvajajo ali lokalne skupnosti same ali druge organizacije v njihovem imenu, in ki kažejo, kako lahko migracije v Evropi koristijo našim družbam.

Nagrada je imela tri glavne kategorije:

  • spletni in socialni mediji: ozaveščevalne kampanje in dejavnosti, ki se izvajajo oz. so bile izvedene predvsem preko spletnih kanalov, kot so spletne strani, Facebook, YouTube, Twitter, Instagram itd.;
  • tradicionalni mediji: ozaveščevalne kampanje in dejavnosti, ki se izvajajo oz. so bile izvedene predvsem na televiziji, radiu, tiskanih medijih in oglaševanju na prostem;
  • javne prireditve: ozaveščevalne kampanje in pobude, ki se izvajajo oz. so bile izvedene predvsem preko razstav, delavnic, umetniških ali športnih manifestacij.

Kandidati so morali ob prijavi na nagrado izbrati samo eno kategorijo.

Mešane kampanje, ki uporabljajo različne kanale, so morale izbrati eno kategorijo, na katero so se prijavile.

Tu so na voljo celotna pravila nagrade.

Nagrada CLARINET je združila 53 primernih komunikacijskih kampanj, ki jih oz. so jih vodili javni organi sami oz. druge organizacija v njihovem imenu, in poudarjajo pozitivno zgodbo o migracijah. Vse so podrobno opisane na tej strani, lahko uporabite filter po državah in kategorijah, da zožite iskanje. Na našem interaktivnem zemljevidu lahko tudi vidite, da so se kampanje izvajale po celotni Evropi. Vse kampanje so predstavljene tudi kot primeri v priročniku CLARINET.© CLARINET PROJECT 2019
Communication of Local AuthoRities for INtegration in European Towns


PRIVACY POLICY | COOKIE POLICY

Unsubscribe newsletter


This project was funded by the European Union’s Asylum, Migration and Integration Fund.
The content of this document represents the views of the author only and is his/her sole responsibility.
The European Commission does not accept any responsibility for use that may be made of the information it contains.