Natečaj za nagrado projekta CLARINET je zbral 53 komunikacijskih kampanj, ki s pomočjo pozitivnih zgodb govorijo o migracijah in so jih koordinirali ali podpirali javni organi. Ta zbirka pozitivnih zgodb, od katerih so številne tudi zelo inovativne in navdihujoče, predstavlja ˝Priročnik za pripovedovanje pozitivnih zgodb o migracijah za lokalne skupnosti˝. Cilj priročnika je združiti najboljše prakse, praktične nasvete in konkretne primere, ki so lahko v pomoč lokalnim skupnostim, če želijo pripravljati svoje kampanje.

Ker sovražni govor proti migrantom vse bolj prevladuje v javni sferi, je akterjem, ki delajo na področju migracij, nujno potrebno zagotoviti učinkovita orodja, s katerimi bodo lahko učinkovito ozaveščali prebivalce na lokalni in nacionalni ravni, še posebej tiste, ki živijo na obmejnih območjih ali območjih, kjer migracije vplivajo na lokalno demografijo. Priročnik je namenjen vsem zainteresiranim deležnikom, bodisi javnim ali zasebnim, ki želijo povedati drugačno migracijsko zgodbo, tako, ki presega pojme, kot so invazija, grožnja, ipd., namesto tega pa se osredotoča na občutke empatije in radovednost.

Osrednji del priročnika ˝kako voditi kampanjo˝ je razdeljen na štiri glavne sklope, kar omogoča široko raziskovanje najzanimivejših lastnosti uspešnih komunikacijskih kampanj o migraciji. Najprej so analizirani nekateri splošni elementi, ki so skupni vsem kampanjam in so pomembni ne glede na medijsko platformo, na kateri se kampanja izvaja. Nato je pozornost usmerjena na vsako kategorijo natečaja/nagrade CLARINET posebej, preučene so nekatere posebnosti, ki jih je treba upoštevati pri izvajanju kampanj na spletu in družbenih medijih, v tradicionalnih medijskih platformah ali na javnih prireditvah.

V vsakem od teh sklopov boste našli primere projektov in orodij, praktične nasvete in povezave do kampanj, oddanih na nagrado CLARINET, ki lahko navdihnejo pri ustvarjanju lastne kampanje.

Imate možnost za brskanje po multimedijskih izdelkih, ki so jih ustvarile kampanje, od pesmi do animiranih videoposnetkov, kratkih filmov, dokumentarnih filmov.

V priročniku je tudi povezava do spremne besede g. Totòja Martella, župana Lampeduse in Linose, ter bibliografija, da se lahko poglobite v teoretični okvir priprave in vodenja kampanje.

O javno-zasebnem partnerstvu

Priročnik obravnava javne komunikacijske kampanje in je namenjen lokalnim oblastem, so pa številne kampanje, ki so sodelovale na natečaju/nagradi CLARINET koordinirale zasebne organizacije bodisi v partnerstvu bodisi v imenu lokalnih oblasti. Ko je govora o zelo spolitizirani temi, npr. migracijah, imajo lokalne oblasti večjo težo pri komuniciranju z občani kot civilno-družbene organizacije, saj so neposredno odgovorne za reševanje oprtih vprašanj. Poleg tega so lokalne oblasti, ki so bližje prebivalcem, kot so druge javne ustanove, odgovorne za mobilizacijo mnenj lokalne skupnosti, hkrati pa delujejo kot katalizatorji sprememb („Opolnomočenje lokalnih oblasti v partnerskih državah za boljše upravljanje in učinkovitejše rezultate razvoja“, DEVCO 2013).

Žal številnim lokalnim oblastem, zlasti majhnim, primanjkuje ustreznih človeških ali finančnih virov, da bi izvedle zahteven postopek, kot je zapletena komunikacijska kampanja. Ugotovili smo, da je v mnogih primerih sodelovanje med lokalnimi oblastmi in organizacijami civilne družbe lahko zmagovalna strategija zlasti pri razvijanju in izvajanju inovativnih javnih komunikacijskih kampanj, ki so namenjene vsem prebivalcem.© CLARINET PROJECT 2019
Communication of Local AuthoRities for INtegration in European Towns


PRIVACY POLICY | COOKIE POLICY

Unsubscribe newsletter


This project was funded by the European Union’s Asylum, Migration and Integration Fund.
The content of this document represents the views of the author only and is his/her sole responsibility.
The European Commission does not accept any responsibility for use that may be made of the information it contains.