O projektu

Namen mednarodnega projekta CLARINET je dvigniti ozaveščenost o prispevkih migrantov v državah EU in med prebivalci EU.
Projekt želi:

Prepoznati in spodbuditi dobre prakse lokalnih skupnosti na področju javnega ozaveščanja o migracijah in integraciji v EU in

Opolnomočiti obmejne lokalne skupnosti (z usposabljanjem na delovnem mestu) za izvedbo uspešne, na dejstvih temelječe, javne ozaveščevalne kampanje o migracijah in integraciji

Projektne aktivnosti:


Priprava in izvedba razpisa za ˝Evropsko nagrado za javne ozaveščevalne kampanje lokalnih skupnosti o migracijah in integraciji˝


Izdelava ˝Priročnika na temo migracij in integracije za lokalne skupnosti”


Izvedba osmih programov usposabljanja za lokalne skupnosti o načinih in vsebinah ozaveščanja glede migracij in integracije v njihovem lokalnem okolju


Za projekt vključene lokalne skupnosti organizirati 8 umetniških rezidenc/gostovanj


Oblikovati in promovirati 8 ozaveščevalnih kampanj o migracijah, ki jih bodo izvedle sodelujoče lokalne skupnosti

Projekt CLARINET vodi Občina Lampedusa in Linosa iz Italije v sodelovanju z različnimi deležniki (7 obmejnih lokalnih skupnosti in 9 organizacij civilne družbe iz osmih držav EU ter 2 mednarodni mreži).© CLARINET PROJECT 2019
Communication of Local AuthoRities for INtegration in European Towns


PRIVACY POLICY | COOKIE POLICY

Unsubscribe newsletter


This project was funded by the European Union’s Asylum, Migration and Integration Fund.
The content of this document represents the views of the author only and is his/her sole responsibility.
The European Commission does not accept any responsibility for use that may be made of the information it contains.