Публично пространство

Ако решите да развиете кампанията си „офлайн“, един сравнително евтин, но ефикасен начин да направите това, може да бъде като инвестирате директно в публичните пространства на града, като например поставите печатни плакати. Поставете ги там, където хората могат да ги видят, на оживени места и в обществения транспорт, както и в различни квартали, включително най-периферните. Като ги разпространите пред широка целева аудитория, има по-голяма вероятност да достигнете до онези граждани, които най-вероятно трябва да бъдат провокирани, заради предразсъдъците си. Те най-вероятно няма да променят стереотипните си възгледи веднага, но може да успеете да ги разколебаете или да започнете дебат с тях.

Намерете стратегически локации

Внимателно набележете местата, които ще бъдат Ваши цели: в зависимост от целевите групи и типа комуникация, може да действате в центъра на града или в периферни квартали.

Наръчник на младия активист предлага редица полезни съвети за изграждане на кампания на публични пространства, като например:

  • Проверете необходими разрешителни от местните власти;
  • Уведомете пресата;
  • Намерете доброволец фотограф, който да прави снимки или видеа, или да излъчва на живо събитието. Споделяйте отзивите в социалните медии.

Свържете се с нас!© CLARINET PROJECT 2019
Communication of Local AuthoRities for INtegration in European Towns


PRIVACY POLICY | COOKIE POLICY

Unsubscribe newsletter


This project was funded by the European Union’s Asylum, Migration and Integration Fund.
The content of this document represents the views of the author only and is his/her sole responsibility.
The European Commission does not accept any responsibility for use that may be made of the information it contains.