A CLARINET-díj egyedülálló kezdeményezés, amely kapcsán 53 kommunikációs kampányt gyűjtöttünk össze, melyeket az önkormányzatok maguk vagy általuk megbízott szakemberek készítettek, és amelyek a migráció pozitív történeteit mutatják be. Ebből készült az a Történetmesélő Eszköztár, amely az önkormányzatok számára kínál használható innovatív és inspiráló kampánymódszereket. Célja, hogy bevált gyakorlatokat, konkrét tippeket és példákat mutasson be az önkormányzatok számára, amelyeket saját kommunikációs kampányaikban – nemcsak a migráció területén, hanem bármilyen társadalmi kérdésben folytatott kommunikációban – használhatnak.

Mivel a migránsok elleni gyűlöletbeszéd egyre inkább elterjedt, alapvető fontosságú, hogy hatékony eszközöket adjunk a migrációról szóló vita élvonalában lévő szereplők számára, különösen azoknak, akik olyan határ menti területeken működnek, ahol az újonnan érkezők jelenléte befolyásolhatja a helyi társadalmat. Általánosabban fogalmazva, ez az eszközkészlet azon érdekelt – köz- vagy magán szereplők – számára használható, akik másként kívánják bemutatni a bevándorlók történeteit, és az invázió és fenyegetés fogalmán túlmutatva, az empátia és kíváncsiság érzelmeire összpontosítanak.

Az Eszköztár központi eleme a Hogyan indítsuk kampányt? mely négy fő részre oszlik, amely lehetővé teszi a sikeres kommunikációs kampányok legérdekesebb jellemzőinek széles körű bemutatását. Először elemezzük az összes kampány közös elemeit amelyek függetlenül attól, hogy az adott kampány mely média felületen valósul meg, relevánsak. Ezután külön-külön bemutatjuk a CLARINET-díj kategóriákat, és néhány olyan egyedi jellemzőt tanulmányozunk, melyeket szem előtt kell tartani a webes és közösségi médián a hagyományos médiafelületeken és a nyilvános rendezvényeken folytatott kampányok kidolgozásakor. Ezek a külön egységek különböző projekteket, eszközöket, praktikus javaslatokat és a CLARINET-díjhoz benyújtott kampánykészlet példáit mutatják be. A sikeres példák inspirálhatják Önt saját kampánya létrehozásakor. Itt egyben lehetősége van a kampányok által létrehozott multimédiás termékek közötti böngészésre is, a daloktól kezdve az animált videókig, a rövidfilmektől a dokumentumfilmekig.

Az eszközkészlet utószavában  Totò Martello, Lampedusa és Linosa polgármestere sorait olvashatja, az irodalomjegyzék  pedig segít elmélyülni az eszköz elméleti hátterében.

A köz- és magánszféra együttműködéséről

Noha ez az eszköztár a nyilvános kommunikációs kampányokkal foglalkozik, és közvetlenül a helyi hatóságok számára készült, a CLARINET-díjban részt vevő számos kampányt elsősorban magánszervezetek bonyolították, az önkormányzatokkal partnerségben vagy azok nevében. Amikor a migráció erősen átpolitizált témájáról beszélünk, a helyi hatóságok – az általuk képviselt közösségeket érintő kérdések kezelésére vonatkozó felhatalmazással – nagyobb erőt képviselnek az állampolgárok megszólításakor, és alkalmasabbak arra, hogy üzenetet közvetítsenek a nyilvánosság számára, mint a civil szervezetek. Ezen kívül „mivel közelebb állnak az állampolgárokhoz, mint más közintézmények, a helyi hatóságok felelősek a helyi társadalmak véleményének formálásáért, miközben a változás katalizátoraként járnak el” („A partnerországok helyi hatóságainak felhatalmazása a jobb kormányzás és a hatékonyabb fejlesztési eredmények elérése érdekében”, DEVCO 2013 ).

Számos helyi önkormányzatnak, különösen a hátrányos helyzetű, kis önkormányzatoknál hiányoznak az erőforrások, a humán kapacitás, az idő, a pénz és a kompetencia tekintetében, hogy egy olyan kihívást jelentő programot szervezzenek, mint egy összetett kommunikációs kampány. Megállapíthatjuk, hogy sok esetben a helyi hatóságok és a civil társadalmi szervezetek (egyesületek, nem kormányzati szervezetek, szociális szövetkezetek stb.) közötti együttműködés nyerő stratégia lehet a lakosokat megszólítani képes innovatív nyilvános kommunikációs kampányok kidolgozásában és végrehajtásába.© CLARINET PROJECT 2019
Communication of Local AuthoRities for INtegration in European Towns


PRIVACY POLICY | COOKIE POLICY

Unsubscribe newsletter


This project was funded by the European Union’s Asylum, Migration and Integration Fund.
The content of this document represents the views of the author only and is his/her sole responsibility.
The European Commission does not accept any responsibility for use that may be made of the information it contains.