Οι μετανάστες ως πρωταγωνιστές

Μια αποτελεσματική, αυθεντική εκστρατεία που να αναφέρεται στη μετανάστευση, αποφεύγοντας τον κίνδυνο να πέσει στην παγίδα της κενής ρητορικής, θα πρέπει να συμπεριλάβει τους κύριους πρωταγωνιστές, τους ίδιους τους μετανάστες. Η Paola Parmiggiani μας υπενθυμίζει ότι οι εκστρατείες που αποτυγχάνουν να επικεντρωθούν στην «αυτόματη εκπροσώπηση [των μεταναστών], αλλά επικεντρώνονται στην ιδέα που έχουμε για αυτούς, καταλήγουν να επαναλαμβάνουν μια στερεότυπη και επιζήμια εικόνα της πολιτιστικής πολυμορφίας (Adichie 2009) και να προωθούν μια ορισμένη «ανοχή» προς τους μετανάστες [αντί για μια πραγματική κατανόηση]». Είναι λοιπόν θεμελιώδες να «δώσουμε στον Άλλο τη δυνατότητα αυτοπαρουσίασης», που συμβολικά σημαίνει να αναγνωριστεί ως άτομο, ως φορέας δικαιωμάτων (και καθηκόντων) και ως δυνητικός παράγοντας θετικής μεταβολής στην κοινωνία, ως παράγοντας κοινωνικής ανάπτυξης». Στη συνέχεια λέει ότι «μετατρέποντας τον μετανάστη από αντικείμενο της συμπόνιας μας, του συλλογικού φόβου, της διάκρισης, της ανοχής, της ένταξης, σε ένα ενεργό υποκείμενο, η κοινωνική επικοινωνία προσφέρει ένα εναλλακτικό μήνυμα προς το έκτακτο, το πλασματικό και το ασφαλιστικό πλαίσιο, την παράδοση της κουλτούρας (που τρέφεται από την νοοτροπία της φιλανθρωπικής χειρονομίας) και τη νομιμότητα (που τρέφεται από την υποψία, τον φόβο, τον έλεγχο και την άρνηση του άλλου)» (Parmeggiani 2015, p. 8).

Αυτή η βασική συμμετοχή μπορεί να διευκολυνθεί μέσω διαφόρων δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένων ομάδων εστίασης, εργαστηρίων, προσκλήσεων για ιδέες και διαδικτυακής συμμετοχής μέσω κοινωνικών μέσων.

Εφαρμόστε περιεκτικές πολιτικές γλώσσας

Τα γλωσσικά εμπόδια μπορούν να αποτελέσουν ένα από τα πρώτα εμπόδια που αποτρέπουν τους μετανάστες να εμπλακούν σε τοπικές πρωτοβουλίες. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να ξεπεραστεί αυτό. Μεταφράστε την επικοινωνία σας στις πιο κοινές γλώσσες των μεταναστών στην περιοχή σας, συνεργαστείτε με γλωσσικούς διαμεσολαβητές, προσφέρετε στους μετανάστες την ευκαιρία να μιλήσουν τη γλώσσα τους κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας που έχετε προγραμματίσει, επιλέξετε μη λεκτικούς τρόπους έκφρασης (φωτογραφία, σχέδιο, βίντεο , …).

Καθορίστε το στόχο σας με ακρίβεια και σχεδιάστε ad-hoc δραστηριότητες χωρίς αποκλεισμούς

Μην κάνετε το ίδιο λάθος με εκείνους που θέλετε να πολεμήσετε! Οι «μετανάστες» δεν είναι ένα μοναδικό, μεγάλο, ομοιογενές σύνολο. Ποιον θέλετε να εμπλέξετε κατά κύριο λόγο; Πάρτε το χρόνο να καθορίσετε προσεκτικά τους στόχους σας λαμβάνοντας υπόψη κάποια από τα ακόλουθα: χώρα/ περιφέρεια προέλευσης, φύλο, ηλικία, επάγγελμα, επίπεδο εκπαίδευσης, ενδιαφέροντα, πορεία μετανάστευσης, διάρκεια διαμονής στη χώρα υποδοχής. Το επόμενο βήμα θα είναι να δημιουργηθεί ένας ασφαλής χώρος και να σκεφτείτε μια ad hoc δραστηριότητα, λαμβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά της ομάδας στόχου σας, προκειμένου να ενθαρρύνετε την ευρεία συμμετοχή. Για παράδειγμα, μπορεί να θέλετε να σχεδιάσετε συνεδρίες ενός φύλου για να συμπεριλάβετε τις γυναίκες και να τους επιτρέψετε να εκφράζονται ελεύθερα χωρίς αυτολογοκρισία. Ο καθορισμός του στόχου θα πρέπει να είναι κάτι που θα εξετάζετε συνεχώς καθ’ όλη τη διάρκεια της ανάπτυξης της εκστρατείας σας, από τη συμμετοχή της βάσης μέχρι το σημείο που επιλέγετε τον τελικό στόχο των προϊόντων επικοινωνίας σας.  

Το εγχειρίδιο WE CAN! παρέχει μερικές χρήσιμες ενδείξεις για τον προσδιορισμό των στόχων σας και για τον καθορισμό της επικοινωνίας σας ανάλογα, συμπεριλαμβανομένων λιστών ελέγχου και εργαλείων όπως εκτυπώσιμα πρότυπα για τον καθορισμό του κοινού σας and the related media

Εν επιγνώσει συναίνεση

Η ενημερωμένη συγκατάθεση των συμμετεχόντων στην εκστρατεία πρέπει να ληφθεί πριν από τη συλλογή οποιωνδήποτε δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων προσωπικών πληροφοριών, βίντεο, φωτογραφιών και ηχητικών εγγραφών συνεντεύξεων ή συζητήσεων. Η ενημερωμένη συγκατάθεση σημαίνει ότι οι άνθρωποι έχουν σαφείς πληροφορίες σχετικά με το έργο, ποιος είναι ο χρήστης που συλλέγει τα δεδομένα και πού και πώς θα αποθηκευτούν, θα χρησιμοποιηθούν και θα κοινοποιηθούν τα δεδομένα τους. Το ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς είναι ο νόμος περί προστασίας δεδομένων GDPR

Επικοινωνήστε μαζί μας!© CLARINET PROJECT 2019
Communication of Local AuthoRities for INtegration in European Towns


PRIVACY POLICY | COOKIE POLICY

Unsubscribe newsletter


This project was funded by the European Union’s Asylum, Migration and Integration Fund.
The content of this document represents the views of the author only and is his/her sole responsibility.
The European Commission does not accept any responsibility for use that may be made of the information it contains.