Kitul > Derularea unei campanii > Principii Generale > Migranții ca protagoniști

Migranții ca protagoniști

Pentru o campanie eficientă și autentică în ceea ce privește migrația, fără a cădea în capcana unei retorici goale, este foarte important să aducem în prim plan migranții și poveștile acestora. Paola Parmiggiani ne amintește de faptul că, acele campanii de comunicare în care nu sunt “poveștile spuse de migranți înșiși”, și care se concentrează pe ideea pe care o avem deja despre aceștia, se ajunge din nou la o imagine stereotipă și dăunătoare a diversității culturale (Adichie Chimamanda 2009), promovând o anumită “toleranță” față de migranți [în locul unei înțelegeri reale]”. Prin urmare, este fundamental “să-i oferim Celuilalt șansa de se auto–reprezenta”, ceea ce simbolic înseamnă că îl/o recunoaștem ca persoană, cu drepturi și îndatoriri, și îl percepem ca pe un actor cu un rol pozitiv în dezvoltarea societății.” Se spune în continuare că, “transformând migrantul din obiect al compasiunii noastre, al fricii colective, discriminării, toleranței, și integrării, într-un subiect activ, comunicarea socială oferă un mesaj alternativ de la urgența cadrului securitar și pietist, la cultura de solidaritate (hrănită de mentalitatea gesturilor filantropice), departe de cultura legalității (hrănită de suspiciune, control și negare a celorlalți).” (Parmeggiani 2015, p. 8)

Aceste acțiuni la firul ierbii pot fi realizate prin diferite activități, precum ateliere de lucru, deschidere către noi idei, implicare online prin intermediul social media.

Implementarea de politici lingvistice incluzive

Bariera lingvistică este unul din obstacolele care împiedică migranții să se implice în inițiativele locale. În această situație, există mai multe modalități de a-i ajuta să se exprime: traducerea campaniilor de comunicare în limbile materne ale comunităților de migranți din zonă, colaborarea cu mediatori lingvistici, de asemenea , în cadrul activităților se poate oferi migranților oportunitatea de a se exprima în propria limbă sau prin intermediul comunicării non –verbale (fotografie, desen, video, …).

Definiți-vă clar scopul și proiectați activități ad–hoc inclusive

Nu faceți aceeași greșeală ca și cei cu care vă luptați! “Migranții” nu reprezintă un întreg unic. Pe cine vrei să ajuți? Este foarte important să vă definiți foarte bine ținta, luând în considerare: țara/regiunea de origine, genul, vârsta, profesia, nivelul educației, pasiuni și interese, durata șederii în țara gazdă. Următorul pas va fi găsirea unui spațiu sigur și crearea unei activități ad-hoc, luând în considerare caracteristicile grupului țintă, pentru a încuraja o participare cât mai largă. De exemplu, există posibilitatea să doriți crearea unei activități doar pentru femei, în care ele să se poată exprima liber, fără ca acestea să se autocenzureze. Definirea clară a grupului țintă vizat ar trebui să fie o constantă pe tot parcursul campaniei de comunicare, de la acțiuni la firul ierbii până la alegerea publicului final către care se transmit mesajele și produsele campaniei de comunicare.

Manualul WE CAN! [PUTEM!] oferă câteva indicații utile pentru a vă putea identifica grupul țintă și pentru a vă putea defini comunicarea în funcție de acesta, dar și indicații ce includ o serie de instrumente și pași de urmat, precum șabloane imprimabile pentru definirea publicului și mass-media.

Procesul de obținere a consimțământului informat

Înainte de a începe colectarea oricăror date și informații personale ale celor implicați în campanie, sau de a difuza diverse videoclipuri, fotografii și înregistrări audio, este necesar să obțineți consimțământul acestora.

Consimțământul informat presupune ca oamenii să primească informații clare despre proiect și ce presupune implicarea lor, cine se va ocupa de colectarea datelor, cum și unde vor fi acestea stocate, folosite și distribuite.  Cadrul european de referință este GDPR- Legea privind protecția datelor.© CLARINET PROJECT 2019
Communication of Local AuthoRities for INtegration in European Towns


PRIVACY POLICY | COOKIE POLICY

Unsubscribe newsletter


This project was funded by the European Union’s Asylum, Migration and Integration Fund.
The content of this document represents the views of the author only and is his/her sole responsibility.
The European Commission does not accept any responsibility for use that may be made of the information it contains.