Proiectul

CLARINET urmărește să sensibilizeze cetățenii UE cu privire la contribuția a migranților la societățile din UE.
Proiectul intentioneaza:

Sa identifice și sa promoveze bunele practici ale autorităților locale în derularea de campanii publice de comunicare privind migrația și integrarea la nivelul UE

Să capaciteze autoritățile locale de frontieră să implementeze cu succes campanii de comunicare privind migrația și integrarea prin sprijin si formare profesională la locul de muncă

Proiectul isi propune sa:


Dezvolte „Premiul European pentru campaniile de comunicarepublică a autorităților locale privind migrația și integrarea”


Elaboreze „Setul de Experiente Pozitive (Positive Storytelling Kit) privind Migrația și Integrarea pentru Autoritățile Locale”


Implementeze 8 programe de formare  pentru autoritățile locale privind comunicarea publica pe teme de migratie si integrare la nivel local in propriile lor teritorii


Dezvolte 8 Rezidente Artistice în teritoriile implicate


Organizeze și promoveze 8 campanii de comunicare publica privind migrația desfășurate de autoritățile locale implicate

Proiectul CLARINET este condus de Municipalitatea Lampedusa și Linosa, care colaborează cu un parteneriat multi-actori compus din 7 autorități locale situate în zonele de frontieră, 9 organizații ale societății civile din 8 state membre UE și 2 rețele internaționale.© CLARINET PROJECT 2019
Communication of Local AuthoRities for INtegration in European Towns


PRIVACY POLICY | COOKIE POLICY

Unsubscribe newsletter


This project was funded by the European Union’s Asylum, Migration and Integration Fund.
The content of this document represents the views of the author only and is his/her sole responsibility.
The European Commission does not accept any responsibility for use that may be made of the information it contains.