Priročniku > Kako voditi kampanjo > Javni dogodki > Opolnomoči migrantske skupnosti

Opolnomoči migrantske skupnosti

Dogodki so idealna priložnost za spodbujanje neposrednega dialoga in srečanj med lokalno skupnostjo in migranti, ki jih spodbujajo k medsebojnemu spoznavanju in premagovanju stereotipov. Organizatorji bi morali oblikovati privlačne formate, ki upoštevajo potrebe in pričakovanja različnih ciljnih skupin ter med njimi najdejo skupni jezik.

V tem procesu je pomembno, da so lokalna skupnost in skupnosti migrantov s sistemskim pristopom neposredno vključene in opolnomočene. Opolnomočene skupnosti bodo čutile, da so del rešitve in jim ponudile priložnosti za ukrepanje.

Pobude bi morale ustvariti priložnosti za migrantske skupnosti, da delijo elemente iz lastne kulture ali, če želijo, iz svojih osebnih poti, hkrati pa spodbujajo lokalno skupnost k radovednosti in odprtosti.

S tem se spremeni odnos med gostiteljem in prišlekom ter migrantom omogoči, da se počutijo resnično kot doma. Proces opolnomočenja bi moral kar najbolje izkoristiti vse vire, ki jih ponujajo migranti. Osredotočiti se mora na delitev odgovornosti v družbi, v kateri živimo, in povečati zavest o pravicah in dolžnostih.

Zgradite in okrepite podporo

Aktivno vključevanje skupnosti lahko zelo podpre vašo kampanjo, vendar to pomeni skrbno načrtovano akcijo. Priročnik WE CAN! vsebuje nekaj koristnih smernic, med drugim:

– identifikacija organizacij, ki si delijo iste cilje, in tvorijo mrežo;
– uporaba neformalnih dogodkov za vključevanje državljanov;
– vključevanje skupin z različnim ozadjem in kompetencami;
– uporaba spletnih orodij za sodelovanje.

Navedite „komplete za akcijo“

Pri organizaciji dogodka ali niza dogodkov lahko delite komplet materialov, ki jih lahko udeleženci uporabijo in prilagodijo pred dogodkom ali med njim ali pa ustvarijo nove dogodke in ukrepajo v svoji skupnosti. To ustvarja občutek pripadnosti in soustvarjanja. To lahko vključuje: plakate, letake in nalepke za tiskanje; seznam sporočil in sloganov, ki se bodo uporabljali med prireditvami; trgovsko blago (obešanke, priponke, torbe itd.).© CLARINET PROJECT 2019
Communication of Local AuthoRities for INtegration in European Towns


PRIVACY POLICY | COOKIE POLICY

Unsubscribe newsletter


This project was funded by the European Union’s Asylum, Migration and Integration Fund.
The content of this document represents the views of the author only and is his/her sole responsibility.
The European Commission does not accept any responsibility for use that may be made of the information it contains.